Portfolio

ITI(Girl)


Project Details

Project Descriptions

मुलींना स्वयंरोजगार कुशल करण्यासाठी विविध व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे व शिक्षणामार्फत सक्षम करण्यात येते .